Products from our summer farm

All the milk from our 5 cows are refined on site.

We make: 

        • Sour cream
        • Yoghurt, naturelle and with berries
        • Butter
        • Grill cheese, halloumi-type
        • Feta-cheese

 

All mjølka frå kyrne blir brukt på setra.

Den ferske mjølka blir separert rett etter mjølking, og vi får fløte og skummamjølk.

Fløten lagar vi rømme av, og av rømmen lagar vi smør.

Setersmør: Smøret er laga av rømme, som blir kinna til smør.

Yoghurt: Av pasteurisert heilmjølk frå setra. Naturell eller med bær.

Seterrømme: Fløte tilsatt kultur, og syrna til riktig pH.

Alle produkta er til salgs på setra.

 

Produkta våre er også til salgs på:

 • COOP Marked Ålvundeid
 • Joker i Ålvundfjorden.