lørdag, mars 28, 2015
Overnatting
Åpent kvar dag frå 22. juni til 18. august. Dagsalg frå kl 12.00-17.00 Helgeåpent frå 23. august og ut september.
Landskapsvern
Innerdalen har vore i Opdøl-familien sidan den vart kjøpt i 1740. I snart 300 år har dalen vore nytta til setring og beiting.
Produkt fra setra
All mjølka frå kyrne blir bruka på setra. Vi lager yoghurt, rømme og smør som vi bruker til rømmegraut, bakels m.m.
Dyra på setra
På Renndølsetra har vi mange dyr som hører til på ei seter. Alle dyra er spesielt rolege, og dei fleste godtek å bli klappa på.
Seterkaffe
God heimelaga mat har alltid vore viktig på Renndølsetra. Ikkje berre fordi den er sunn og god, men og fordi lokal mat gjev turfolk ei betre oppleving
Finne fram
Kort avstand til naturopplevelsene, bilvei fram til 3,5km fra setra - kort reisevei fra flyplass og verden!

(C) Renndølsetra - system: ROW fra ramvik.no